Category: Chưa được phân loại

[video] 10 câu chuyện của Đức Phật (Phần 1)

Phim 10 câu chuyện của Đức Phật, gồm có 5 phần: (1) Câu chuyện xuất gia của Upali, (2) Câu chuyện của Vua Lưu Ly, (3) Câu chuyện của người gánh phân, (4) Bi kịch của thành Vương Xá – Thái tử A Xà Thế, và (5) Những đại nguyện cao cả.