chua khanh ninh
   Trị tiểu đường với khế
  Các bạn có người nhà bi tiễu đường nên áp dụng Khế thái mỏng phơi khô(trong râm), sáng nấu một bốc, với nửa lít nước, uống cả ngày. Sau 3 tháng độ đường xuống bình thường, có ăn ngọt cũng không lên độ Các bạn có người nhà bi tiễu đường nên áp dụng Khế thái mỏng phơi khô(trong râm), sáng nấu một bốc, với nửa lít nước, uống cả ngày. Sau 3 tháng độ đường xuống bình thường, có ăn ngọt cũng không lên độ Nguồn ST:  

 

Các bạn có người nhà bi tiễu đường nên áp dụng Khế thái mỏng phơi khô(trong râm), sáng nấu một bốc, với nửa lít nước, uống cả ngày. Sau 3 tháng độ đường xuống bình thường, có ăn ngọt cũng không lên độ

Các bạn có người nhà bi tiễu đường nên áp dụng

Khế thái mỏng phơi khô(trong râm), sáng nấu một bốc, với nửa lít nước, uống cả ngày.

Sau 3 tháng độ đường xuống bình thường, có ăn ngọt cũng không lên độ

11009994_1544795999114222_9159692999976508202_n

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng