chua khanh ninh
   Trị tiểu đường từ trứng ngâm dấm
  Trứng gà ta có trống, bỏ vào ly đổ dấm ngập, dùng dấm thanh là tốt nhất . Ngâm 1 đến 2 ngày,  đem luộc chín bóc vỏ ăn hết trứng gà, ăn trong 5-6 ngày đi kiểm tra lượng đường xem rất hiệu quả . "

"

Trứng gà ta có trống, bỏ vào ly đổ dấm ngập, dùng dấm thanh là tốt nhất . Ngâm 1 đến 2 ngày,  đem luộc chín bóc vỏ ăn hết trứng gà, ăn trong 5-6 ngày đi kiểm tra lượng đường xem rất hiệu quả .

 

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng