chua khanh ninh
   Thư ngõ tạo tượng Đạt Ma Sư Tổ
Xưa trưỏng giả trãi vàng mua đất - Vì Thế Tôn xây cất Đạo Tràng - Ngày nay Chùa được khang trang - Đều do thiện tín sẵn sàng góp công.  

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính thưa quý nam nữ Phật tử, Quý ân nhân và các nhà hảo tâm gần xa:

" Xây Chùa, tạo tượng, đúc chuông

Tụng Kinh, bố thí được muôn phước lành"

Kính thưa quý liệt vị, để nơi thờ phượng Tổ đường được trang nghiêm và thanh tịnh, quý Phật tử gần xa về chiêm bái được khởi tâm tín ngưỡng và để lưu lại cho thế hệ sau. Bổn tự đã tạc tượng TỔ SƯ ĐẠT MA bằng gỗ tôn thờ tại  tổ đường với giá tiền 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng).

Rất mong được sự phát tâm cúng dường ít nhiều tịnh tài của quý Phật tử với khả năng của mình để cùng gieo duyên lành với Tam bảo. Sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử là niềm khích lệ lớn lao cho bổn tự trên bước đường phụng sự đạo pháp, nhằm duy trì phát triển trang nghiêm ngôi Tam Bảo.

Nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho quý Phật tử tâm Bồ Đề kiên cố, phước quả viên thành,vạn sự bình an, cát tường như ý.

Thành tâm ngưỡng khải.

ĐẠI ĐỨC. THÍCH TRÍ TRƯỜNG.

 

 

 

"

"

"

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng