chua khanh ninh
   Thông tin hoạt động chương trình mổ mắt từ thiện ở Quãng Nam
 Ngày 11/12/2012-  Đoàn Bác sĩ Mân ra Quãng Nam thực hiện chương trình mổ mắt  Ngày 12/12/2012 Mổ mắt tại huyện Thăng Bình Ngày 13/12/2012 Mổ mắt tại huyện Hiệp Đức Ngày 14/12/2012 Mổ mắt tại huyện Hiệp Đức Ngày 15/12/2012 Mổ mắt tại huyện núi Thành Ngày 13/12/2012 Đoàn Chùa Lộc Dã- Nhóm Liên Đăng- Chi hội từ thiện Trái tim vàng khởi hành từ TP.HCM đi Đà Nẵng "

Hình ảnh hoạt động của Đoàn trong chuyến đi mổ mắt từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở Quãng Nam

 

 

"

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng