chua khanh ninh
   THƯ VẬN ĐỘNG TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH ẤM ÁP NGƯỞI RA ĐI NĂM 2014
Tất cả những điều mọi người có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng và chia sẻ, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài đối với người luôn cầu tiến.

 

                                                              "Nắng chiều gợi chút bóng mờ
                                                           Trần gian bến tạm hãy lo ngày về
                                                               Nhiều người cái chết cận kề
                                                           Mới hay mình đã trắng tay tiêu điều..."
 
                Tiền bạc, chức tước, sự nghiệp con người bình thường có thể tạo ra, nó là thứ phù du trong cõi tạm, còn phước đức thì chỉ có ơn trên ban cho mỗi người thì mới có được, từ đó ở mỗi con người dù giàu hay nghèo khi họ đã ngộ ra được cuộc sống này chỉ là cõi tạm, nên tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố bao nhiêu? rồi cũng trở về với cát bụi và bụi tro mà thôi.

                Tất cả những điều mọi người có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng và chia sẻ, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài đối với người luôn cầu tiến.

                Những người bất hạnh thì sao? Họ kém may mắn ngay từ khi mới sinh ra và trong suốt cuộc đời nơi cõi tạm do kém phước họ có cuộc sống lây lất qua ngày mà không có một hạnh phúc gia đình, một mái nhà êm ấm, ngày tươi sáng … Vì thế với những người bất hạnh này, họ thường bị thì rơi vào hoàn cảnh sống bế tắt trăm bề, việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cuối cùng họ cũng không thoát khỏi qui luật SINH - LÃO - BỆNH – TỬ và giờ phúc lâm chung họ thường bất hạnh đến nổi không có một người thân, không nhà cửa, không bạn bè để lo hậu sự cho họ. Có một số trường hợp khi họ bị bệnh nan y nặng và ra đi ngay dưới gầm cầu, trước hiên nhà ai đó hay do không có người thân chết trôi dưới dòng sông…Những trường hợp như vậy chỉ có những ân nhân có trái tim yêu thương, tấm lòng rộng mở vì người nghèo, bất hạnh và kém may mắn mới dang rộng đôi tay cưu mang, chia sẻ nhiều nhất về tin thần và vật chất để họ có được một lần hạnh phúc khi cuối đời qua việc giúp họ có chiếc áo quan, lo hậu sự, đến thắp nén nhang, cầu kinh và tiễn đưa lần cuối, song những trường hợp này cũng còn nhờ phước phần của họ có gặp được quý ân nhân và các tổ chức thiện nguyện biết tin và giúp đỡ.

                 Dự án ấm áp người ra đi của thầy Đại đức Thích Trí Trường trụ trì chùa Lộc Dã - Trái Tim Vàng cũng là một nơi nhận cưu mang thân xác họ khi thành tro bụi và giúp cho họ có được hạnh phúc lần cuối, nhưng cũng chỉ là một địa chỉ nhỏ để họ gõ cửa khi quỹ còn tiền, đôi khi có những trường hợp quỹ không còn một đồng nào mà nhà chùa nhận được tin báo có người bất hạnh, không nơi nương tựa qua đời thì điều đầu tiên nhận được sự thiện tâm của thầy Đại đức Thích Trí Trường là ứng trước tiền của nhà chùa lo hậu sự hoặc mua áo quan thiếu của trại hòm cho người quá cố, rồi sau đó nhà chùa và Trái Tim Vàng mới tìm kiếm quý ân nhân xin chia sẻ. Gần đây cũng có một số trường hợp người bất hạnh, không nơi nương tựa mất đột xuất mà quỹ không có tiền và thầy Đại đức Thích Trí Trường nhắn tin cho các Phật tử hay khi Trái Tim Vàng gởi bài viết xin quý ân nhân giúp đỡ đã nhận được sự mở rộng tấm lòng từ bi chia sẻ, để rồi khi có tin báo có những người bất hạnh mất thì lập tức lại có tiền để giúp người họ lo hậu sự ngay. Ngoài ra chùa Lộc Dã còn cưu mang tro cốt của họ vào sống nơi nhà Phật, để ngày ngày được nghe tụng kinh mau được siêu thoát.

                  Không có gì có thể qua được lòng từ bi của những nhà tu hành và sự yêu thương của những ân nhân đã giác ngộ việc phát tâm tạo phước để cho nhiều kiếp lai sinh mai sau có cuộc sống nơi Tây Phương Cực Lạc Quốc hay Thiên Đàng và trước mắt là giúp cho những quá cố nghèo, bất hạnh và kém may mắn được “Ấm áp mà ra đi".

                   Để việc chia sẻ cho người quá cố nghèo, bất hạnh và kém may mắn được giúp cho nhiều người. Rất mong quý ân nhân mở rộng tấm lòng từ bi để mang chia sẻ yêu thương cho những người đã bất hạnh cả cuộc đời nay có thêm một hạnh phúc nhỏ khi lìa trần có mấy người đưa.

                  Thay mặt chùa Lộc Dã chân thành cảm ơn quý ân nhân đã phát tâm hùn phước giúp đỡ dự án: “ẤM ÁP NGƯỜI RA ĐI”. Việc làm phước của quý ân nhân là vô lượng, vô biên.

                  "Ai đến với người nghèo khó, chăm sóc người bệnh, là người ấy chăm sóc đến công đức đời sau".

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng