chua khanh ninh
   THƯ NGỎ CÚNG TRƯỜNG HẠ

THƯ NGỎ

CÚNG TRƯỜNG HẠ

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa kính mến,

Hằng năm cứ mỗi độ hè đến, từ 15/04 đến 15/07 Âm Lịch, Chư Tăng Ni các Tòng Lâm Tự VIên phải trở về một trú xứ để Kiết hạ an cư, tấn tu tam vô lậu học, thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức trong ba tháng.

Năm nay Bổn Tự tổ chức đi các hạ trường để trợ duyên cho Chư Tăng Ni an tâm tu học trong ba tháng.

Vậy rất mong được sự nhiệt tâm cúng dường ít nhiều tịnh tài, tịnh phẩm của quý Phật tử gần xa để công việc Phật sự sớm được viên mãn.

Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.

 

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

                                  TM. BAN TỔ CHỨC

                                   TRỤ TRÌ  

                                     ĐĐ. THÍCH TRÍ TRƯỜNG

 

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng