chua khanh ninh
   PHẬT TỬ LỘC DÃ PHÓNG SANH TU PHƯỚC
  NỆM PHẬT PHÓNG SANH PHƯỚC HUỆ VIÊN MÃN HỒI HƯỚNG TÂY PHƯƠNG SEN VÀNG THƯỢNG PHẨM  

 

PHẬT TỬ LỘC DÃ PHÓNG SANH TU PHƯỚC

 

NỆM PHẬT PHÓNG SANH

PHƯỚC HUỆ VIÊN MÃN

HỒI HƯỚNG TÂY PHƯƠNG

SEN VÀNG THƯỢNG PHẨM

 

Phật dạy: “Chúng sanh thương yêu nhất là sanh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.”

Trong các tội ác, tội sát sanh là tội nặng nhất. Trong tất cả các công đức, công đức lớn nhất là không giết hại”. Vì thế khi chúng ta nhìn thấy các loại chúng sanh có mạng sống nhưng đang bị đuổi bắt, bị giam cầm hoặc sắp sửa bị giết hại, chúng sợ hãi, kinh hoàng mong được sống, ngay lúc đó chúng ta phát tâm từ bi tìm cách cứu chuộc, giải thoát và phóng thích tức là cứu mạng sống cho chúng sanh.

Vào lúc 15h, ngày 24 tháng 11 năm 2013 tại hồ Bán Nguyệt Q.7, Tp.HCM. Thầy Đại đức Thích Trí Trường trụ trì chùa Lộc Dã đã cùng các Phật tử tổ chức phóng sanh để dạy các Phật tử biết cách tu phước qua việc giải thoát muôn loài thoát khỏi bách hại, sẽ giúp tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.

Ngoài ra còn giúp cho các Phật tử chùa Lộc Dã tạo thêm được công đức vô lượng, vô biên giúp giảm bớt ác nghiệp, để phòng tránh và có thêm các công đức sau:

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.

2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.

4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.

6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.

7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.

8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.

9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

10. Tái sanh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc.

Chúc các Phật tử và gia đình thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường.
 

Được gửi từ Yahoo Mail trên Android

 
  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng