chua khanh ninh
   LỄ TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG Ở XÃ MỸ HIỆP, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG
Lễ trao nhà tình thương cho anh  Lê Minh Trí ở xã Mỹ Hiệp xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng