chua khanh ninh
   LỄ MỪNG THỌ
ĐĐ.Thích Trí Trường dẫn chương trình lễ mừng thọ 95 tuổi của Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Diệu Chơn, Thân mẫu của Thượng Toạ Thích Nguyên Ánh, Trụ trì Chùa Long Thạnh - Quận 12, Vào ngày 07/06/2015 (Nhâm ngày 21/04 năm Ất Mùi.)         

"

"

 

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng