chua khanh ninh
   GIEO DUYÊN MÙA AN CƯ - CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 2015
Hàng năm, cứ mỗi độ hè về, sen trong đầm nở báo hiệu mùa kiết hạ của hàng Tăng Ni trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh thôn quê đến thành thị, các Tòng Lâm Thiền Viện đều chuẩn bị cho chư Tăng Ni Kiết hạ đã trở thành nề nếp từ ngàn xưa theo lời Phật dạy. Ngày 19/07/2015 (nhằm ngày 04/06/Ất Mùi) nhân mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng, Ni. Đại đức Thích trí trường trụ trì chùa Lộc Dã hướng dẫn Phật tử về 6 trường hạ: chùa Bửu Quang, chùa Pháp Quang, chùa Hoà Bình, chùa Thường Quang, chùa Tuyền Lâm, chùa Bồ Đề Lan Nhã. Trong không khí trang nghiêm thơm toả hương lòng phủ phục tâm tư, dâng niềm tôn kính, đạo tràng chùa Lộc Dã dâng lên cúng dường để hồi hướng phước báu nầy cầu nguyện cho đạo Pháp được trường tồn đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, gia đình Phật tử được đoàn tụ an vui và cùng cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh Phật quốc. Tam Bảo, hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức chứng minh, tụng kinh trì chú,ủng hộ chư Tăng Ni tu học trong ba tháng hạ. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành tri ân và cảm niệm công đức của quý ân nhân, quý nhà hảo tâm, quý Phật tử đã phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật là 60.000.000đ cho chuyến đi cúng dường trường hạ năm 2015 được thành tựu viên mãn. Kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và thân quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường, sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Đại đức Thích Trí Trường  

\

 

"

 

 

"

"

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng