chua khanh ninh
   Đền ơn đáp nghĩa mẹ Việt Nam Anh Hùng.
Sáng ngày 26/07/2016 ĐĐ THÍCH TRÍ TRƯỜNG cùng chi hội Thiện Sứ đến viếng thăm và phát quà  30 bà mẹ Việt Nam Anh hùng - mỗi phần quà gồm đường, 2 hộp sữa và bì thư 600 ngàn đồng- nhân ngày 27/07 Ngày thương binh liệt sỹ.  

 

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng