chua khanh ninh
   Đại Lễ Vu Lan năm 2014
  Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn Những ai là kẻ mang ơn nặng Đều vận lòng thành đón Vu Lan.   "

Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan

Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn

Những ai là kẻ mang ơn nặng

Đều vận lòng thành đón Vu Lan.

Mỗi năm, cứ gần đến ngày trăng tròn tháng bảy âm lịch và  cũng là cuối mùa hạ, bắt đầu sang thu, lá vàng rụng xuống, lá xanh mọc lên, bông hoa và lá bắt đầu chớm nở, sau một mùa oi bứac của cái nắng mùa hè. Thời tiết thay đổi, lòng người cũng thay đổi để chuẩn bị đón lễ Vu Lan về, đó là mùa báo ân cha mẹ. Lễ Vu Lan đã truyền lại từ ngàn xưa, có đức Mục Kiền Liên cứu mẹ Ngài thoát chốn địa ngục khổ sở mà suốt cả mấy nghìn đời Đức Phật đã lấy đó làm gương để lại cho hàng ngàn Phật tử noi theo. Nhưng bây giờ, ngày lễ Vu Lan không còn là một đặc thù riêng của người Phật tử, mà là nghĩa vụ thiêng liêng cho tất cả mọi người. Từ các thánh hiền, đến người thường dân, đã là con người ai cũng có cha, có mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của mỗi người con. Tình thương của cha mẹ đối vời con là thừ tình thương tuyệt vời, không lúc nào tả siết, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó, baó hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng nhất, mà không nghĩa vụ nào bằng.

Thưa toàn thể Quý vị, với truyền thống tri ân và báo ân trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, truyền thống ấy đã hài hoà một cách sâu sắc và tồn tại với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy, vào ngày 25 tháng 7 âm lịch, Bổn Tự Chùa Lộc Dã, thượng toạ Thích Trí Trường cùng đạo tràng nam nữ Phật tử long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan với nhiều nghi thức phong phú, nhằm dâng lên cúng dường Tam Bảo, thiết lập Hoa Đàn Chẩn Tế Bạt Độ chư vị hương linh Cửu Huyền Thất Tổ cha mẹ bảy đời quá vãng siêu sanh Phật quốc, cha mẹ hiện tiền lục thân quyến thuộc tăng phước tăng thọ.

Báo đền ơn nghĩa tổ tiên và công ơn cao trọng của những đấng sanh thành quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ dâng pháp y cúng dường Trai Tăng. Chúng con được cung đón chư tôn giáo phẩm, chư tôn Hoà Thượng, thượng toạ, ni trưởng, ni sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni các quận huyện về tham dự trên 200 vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢM TẠ HỒI HƯỚNG:

Hôm nay dự lễ Vu Lan

Thương cha, nhớ mẹ, lệ tràn trong tim.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Kính thưa Quý Phật tử,

Trải qua 2 ngày 24 và 25 tháng 7 âm lịch, dưới bóng mát của ngôi Già Lam nhỏ bé chùa Lộc Dã yêu dấu, được sự hộ trì của mười phương Chư Phật, sự chứng minh của Chư Tôn, Thiền Đức, Tăng Ni, chúng con đã được tắm mình trong tình thương bao la rộng lớn và thấm đậm chất liệu ngọt ngào dịu mát về công cha nghĩa mẹ.

Trước thâm ân cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm tri ân Chư Tôn, Thiền Đức, Tăng Ni đã không quản gian lao khó nhọc, vì lòng thương tượng đối với những người con thơ dại mà quý Ngài đã quang lâm về chùa Lộc Dã để chứng minh cho buổi lễ. Sự hiện thân của quý Ngài là một niềm vinh dự và phước báo lớn lao để cho hàng Phật tử chúng con được làm tròn câu hiếu đạo trong mùa Lễ Hội Vu Lan.

CHúng tôi cũng xin niệm ân đến quý cấp chính quyền, chư vị khách quý, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã giành thời gian quý báu trở về đây cùng với chúng tôi để cùng cất cao tinh thần hiếu nghĩa.

Chúng tôi hết lòng tàn thán đạo tâm và hiếu tâm đối với những trái tim thầm lặng của quý Phật tử cùng quý thân hửu gần xa đã phát tâm cúng dường ủng hộ tịnh tài, tịnh vật và công sức để cho buổi lễ được thập phần viên mãn.

Nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho Chư Tôn Đức tuổi thọ niên trường, để mãi là bóng cây che mát cho hàng Phật tử chúng con trở về nương tựa tu tập.

Kính chúc quý cấp chính quyền, chư vị khách quý luôn đầy đủ sức khoẻ để hoàn thành tốt mọi công việc và luôn gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống.

Kính chúc quý Phật tử xa gần đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dõng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, người đề tử chân chánh của Đức Như Lai.

Trong quá trình diễn ra buổi lễ, chắc chắn không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý Ngài và quý vị niệm tình hoan hỷ cho Ban Tổ Chức.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY

HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ

ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH

ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO.

 

 

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng