chua khanh ninh
   Chuyến đi cúng dường trường hạ 2016
Hàng năm người Phật Tử tại gia , theo sự hướng dẫn của quý thầy , đều phát tâm cúng dường tứ sự ( thuốc men, thức ăn, thức uống, và y phục, hiện kim) cho Chư Tăng, Ni ba tháng an cư kiết hạ.    

Vì lý do đó nên ngày 10 tháng 07 năm 2016 ( Nhằm ngày mùng 07 tháng 06 năm Bính Thân) thầy trụ trì Chùa Lộc Dã đã hướng dẫn Phật Tử đến cúng dường trường hạ .

Sau chuyến đi cả đoàn được sư phụ THÍCH TRÍ TRƯỜNG trụ trì Chùa Lộc Dã thiết đãi 1 bữa ăn vô cùng thịnh soạn tại nhà hàng chay Buhda

 

 

 

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng