chua khanh ninh
   Chương trình tổ chức Đại lễ Vu lan và lời tri ân.
     

Thay mặt Ban Tổ chức chúng con thành tâm tri ân công đức Chư Tôn Hoà thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng- Ni ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự duyên thành.

Thành tâm tri ân các vị khách quý chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi tổ chức buổi lễ thành công tốt đẹp, kính chúc quý vị sức khoẻ dồi dào để phục vụ Tổ Quốc , phục vụ nhân dân đưa đất nước VN thân yêu ngày càng phát triển với bạn bè cường quốc năm châu.

Thành tâm tri ân và cảm niệm công đức của quý Phật tử:

Phật tử Diệu Tịnh - USA.

Phật tử Chiếu Phước

Chi Hội Từ thiện trái tim vàng

Nhóm Tu học Liên Đăng

Phật tử Chùa Lộc Dã- Phật tử gần xa, thập phương bá tánh, thiện hữu tri thức

Đã nhiệt tâm đóng góp tịnh tài, tịnh phẩm cho Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2556- DL 2012, tại đạo tràng chùa Lộc Dã thành tựu viên mãn. Nguyện cầu mười phương Chư Phật luôn mật thuỳ gia hộ cho quý vị được sức khoẻ dồi dào, thân mạnh tâm an, sở nguyện tùng tâm, sở cầu như ý, luôn được an lành trong ánh hào che chở của mười phương Chư Phật

Kính bạch Quý Ngài, kính thưa quý liệt vị trong khi diễn ra buổi lễ BTC mặc dù hết sức cố gắng nhưng chắc chắn rằng không sao tránh được những điều sơ xót, ngưỡng mong quý Ngài, quý vị niệm tình hoan hỷ cho BTC chúng tôi.

NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT MA- HA- TÁT.

"

"

"

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng