chua khanh ninh
   Chung Tay công đức xây cầu tại Kiên Giang và An Giang.
Hiện nay Chùa Lộc Dã - Trái Tim vàng đang chung tay xây dựng 2 cây cầu Huyện Chợ Mới -  Tỉnh An Giang và Huyện U Minh- Tỉnh Kiên Giang.

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng