chua khanh ninh
  Sinh hoạt Phật sự Chùa Lộc Dã
Bằng khen hoạt động công tác xã hội do các ban ngành trao tặng
Bằng khen hoạt động công tác xã hội do các ban ngành trao tặng
THƯ NGỎ CÚNG TRƯỜNG HẠ NĂM QUÝ TỴ
ĐẾN HẸN LẠI LÊN CHÙA
Thế mới biết dự án: “Cơm chay gieo duyên” do Thầy Đại đức Thích Trí Trường trụ trì chùa Lộc Dã đã đáp ứng đúng nhu cầu cần chia sẻ của đại đa số bà con nghèo trong khu vực Q.8 và một số người đi kiếm sống từ các địa phương khác tới.  
Trang - [1]
Album Ảnh


Video Kinh Giảng