chua khanh ninh
   CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
Dưới đây là hình ảnh cúng dường trường hạ của chư tăng phật tử Chùa Lộc Dã, được ghi nhận trong chuyến đi vừa qua.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CÁC TIN KHÁC
Album Ảnh


Video Kinh Giảng